...čistá frekvence zdraví

ikona kazuistika KAZUISTIKA #2

Případová studie

Biorezonance se zaměřením na eliminaci psychického stresu

5. října 2020

Klientka, 33 let, na biorezonanci byla doporučena ošetřujícím zubním lékařem z důvodu extrémní fobie ze zubního ošetření. Klientka byla téměř neošetřitelná, vykazovala známky panického strachu.

#2

Stav klientky před biorezonancí

Klientka je plačtivá, psychicky rozladěná, má strach ze zubního ošetření. Z rozhovoru s klientkou vyplynulo, že má již delší dobu sociální fobii, strach z neznámých věcí. Dle jejích slov se stále něčeho bojí. Strach se dle jejich slov objevil po tragické ztrátě bývalého přítele před 3 roky, s kterým chodila několik let. Klientka má střední vzdělání, pracuje manuálně, kontroluje na pásu zdravotnické pomůcky, slouží dvanáctihodinové služby včetně nočních služeb. Je pravidelný kuřák. Děti zatím nemá. Na začátku terapie verbalizovala přání otěhotnět, ale dle jejich slov se jim to s přítelem zatím nedaří. Temperamentem je spíše introvert, nerada chodí do společnosti, má ráda přírodu a volné chvíle tráví doma s knížkou nebo výletem do přírody. Tvrdí, že příroda ji uklidňuje. Při prvním setkání byla plačtivá a v mírně depresivním ladění. Na otázku, zda se nepokusila vyhledat odbornou psychologickou pomoc, odpověděla, že je zásadně proti užívání psychofarmak. Byla zjištěna prožitá traumata: tragická ztráta přítele před 3 roky, rozvod rodičů, když jí byly 2 roky.

Průběh terapie

Klientce byl navržen dlouhodobý terapeutický plán s minimálním počtem 5 – 7 biorezonancí v rozsahu 90 min.

Zaměřili jsme se na řešení psychických bloků, eliminace psychického stresu, hluboké psychické bloky vyplývající z prožitých traumat z dětství. Diagnostika podle 5 elementů ukázala (dále jen 5E) oslabené elementy a orgány: Oheň, Voda, lymfa, mužský genitál i ženský genitál. Elementy v přetlaku: Kov. zátěže: hormonální dysbalance, elektrosmog, mezibuněčná zátěž, vodivost pod 72.

Jako první pomoc byly namíchány Bachovy esence dle vyplněného testu a bylo postupováno v základní systematice. Byly přidány programy na odbourání tělesného stresu a na psychického stresu. Po prvních dvou biorezonancích se klientka cítila unavená až letargická, na druhou stranu uvedla, že je klidnější, méně napjatá, již netiskne tolik zuby k sobě, zmírnila se panická hrůza z neznámého. Objektivně působila klidným dojmem. V diagnostice 5E stále přetrvávalo oslabení elementu Vody, mužský genitál, hormonální zátěž. Terapie pokračovala ve standardní systematice a po konzultaci s klientkou jsme provedli terapii vlastní fotografií.

Při 3. ošetření v diagnostice stále rezonoval element Vody v oslabení, lymfa, mužský i ženský genitál, hormonální dysbalance, elektrosmog, energie stále pod 72.

V terapii bylo pokračováno ve standardního postupu (blokády, jizvy, elektrosmog, geopatie, podpora vylučovacích orgánů). Byla provedena terapie cizí fotografií (bývalý přítel).

Při 4. terapii je objektivně patrná změna v celkovém působení klientky. Cítí se dobře, v kontaktu s okolím nemá potíže vyjádřit, co si myslí. Komentuje to slovy “co na srdci, to na jazyku“.

Objektivně: Stále oslabený element Vody, ženský genitál, lymfa, zátěže – bakteriální, mezibuněčná a hormální dysbalance. Energetický stav stále v rozmezí 60 – 70.

Po základní systematice byly aplikovány meridiánové programy (meridián ledvin), energetické posílení, a programy na rozproudění lymfy.

Stav klientky na závěr terapie

V 5. terapii bylo naměřeno zvýšení energie o jeden řád. Klientka cítí, že udělala pokroky a chce v terapii pokračovat.

Během 5 ošetření pomocí biorezonance jsme dosáhli stabilizace psychického stavu, klientka byla schopna absolvovat zubní ošetření a dentální hygienu bez akutního panického strachu. Začala více uvažovat o perspektivě současného partnerského soužití. Působila dojmem větší psychické stability a jistoty. Klientce byla nabídnuta terapie odvykání kouření, což odmítla s tvrzením, že jí kouření pomáhá ve zvládání životních situací. Další terapie by dle návrhu měla být zaměřena na řešení hormonální dysbalance.