...čistá frekvence zdraví
„Alternativa je volba možnosti. Alternativní medicína nám dává možnost léčby nenásilnými, přírodními, ale účinnými prostředky..."


Richard Pachman

Centrum BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY MUDr. Kamila Beneše

najdete v Brně v areálu kliniky Viniční na ulici Viniční 235.

MUDr. Kamil Beneš - osobní příběh

MUDr. Kamil Beneš

Vystudoval jsem lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor stomatologie (1992 - 1997). V roce 2002 jsem otevřel zubní kliniku MODEC, která se postupně stala jednou z nejlepších a nejkvalitnějších zubních praxí.

Během 22 letech své zubní praxe jsem si čím dál tím více začal všímat souvislosti celkového zdraví svých pacientů a stavu jejich zubů - tak jak je vnímá také alternativní medicína.

S alterantivní a celostní medicínou se setkávám prakticky celý život. Už při studiu medicíny jsem byl výrazně ovlivněn mým tatínkem pediatrem, který se věnoval homeopatii nebo mými spolužáky, kteří se věnovali tradiční čínské medicíně.

Filosofie celostní medicíny a pohledu člověka jako celek mne vždy oslovaly a vzhledem k terapeutickým možnostem BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY nejen v oboru stomatologie mě postupně přiměly k tomu, abych svou činnost rozšířil i o terapii mimo zubní praxi. Tak vzniklo centrum BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY.

V oboru BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY vidím zásadní budoucnost. Jsem přesvědčen, že je možné touto fromou navracet zdraví a měnit lidem jejich životy opět k lepšímu.

Mgr. Marie Marková, Ph.D. - osobní příběh

Moje pracovní dráha započala před mnoha lety studiem na zdravotní škole, obor Porodní asistentka. Svoje profesní vědomosti a dovednosti jsem si postupně rozšiřovala studiem na lékařské a pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ošetřovatelství, Pedagogika odborných zdravotnických předmětů a dále na sociálně zdravotnické fakultě v Českých Budějovicích, obor Sociální práce a to zejména rizikové chování a závislosti u dětí i dospělých.

Zájem o celostní pohled na člověka a přirozené metody prevence a léčby onemocnění mě přivedl ke studiu fytoterapie, tradiční čínské medicíny, a posléze i psychoterapie. Biorezonanční terapie je celostní léčbou, cílí přímo na buňky těla a ovlivňuje jejich biofyzikální vlastnosti ve smyslu harmonizace a regenerace. V biorezonanční léčbě spatřuji možnost jak na organismus působit jemným způsobem a vést jej postupně ke zlepšení svých funkcí, a to na všech úrovních – fyzické, psychické i energetické. Podle mého názoru by si tuto terapii měl občas dopřát každý člověk.

PROČ SI VYBRAT NÁS

ikona kamil beneš

MUDr. Kamil Beneš je absolvent lékařské fakulty a celý svůj profesní život se zabývá studiem celostní medicíny.

ikona vybavení

Máme nejnovější vědomosti, moderní vybavení a efektivní přístroje v oblasti BIOREZONANCE.